Radek Charvát » Soudní znalec a odhadce na klávesové nástroje

Znalecké posudky

Jako soudní znalec a odhadce jmenovaný Krajským soudem v Brně, je oprávněn vyhotovovat znalecké posudky na klávesové nástroje – klavíry a pianina, vyžadované státními institucemi opatřené kulatou pečetí znalce, tak i odborné posudky pro ostatní účely bez nutnosti připojení znalecké pečeti a odhady cen těchto nástrojů.

Znalecké posudky a odhady cen:

  • pro pozůstalostní řízení
  • pro rozvodové řízení
  • pro soudy a státní orgány ČR

Odborné posudky a odhady cen:

  • pro vyřazení nástrojů z evidence organizací
  • pro účely prodeje nebo nákupu
  • pro určení míry investice do následné opravy